ΓΙΑΝΝΑΚΙΚΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ MBBS, MD.

Εργασία

 • 04/05 εώς σήμερα: Ιδιώτης, Αθήνα, Ελλάδα.
 • 06/07 εώς σήμερα: Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD, USA.

Εκπαίδευση

 • 07/04-08/05 Fellow, Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD.
 • 07/01-06/04 Resident, Anesthesia and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD.
 • 07/00-06/01 Intern, Internal Medicine, University of Maryland, Baltimore, MD.
 • 01/00-07/00 House Officer, Internal Medicine, Lewisham University Hospital, London, UK.
 • 08/99-01/00 House Officer, General Surgery, Guy’s & St Thomas’ Hospitals, London, UK.
 • 09/94-06/99 Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine, King’s College, University of London, London, UK. Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS).
 • 09/92-06/94 David Game College, London, UK.
 • 01/2016-12/2025 Re-certification -Diplomate of the American Board of Anesthesia
 • 01/2016-12/2025 Re-certification -Diplomate of the American Board of Critical Care Medicine
 • 09/2005-12/2015 Diplomate of the American Board of Anesthesia
 • 09/2005-12/2015 Diplomate of the American Board of Critical Care Medicine
 • 94 – 99 MBBS (Bachelor of Medicine and Βachelor of surgery) Honors
 • 94 – 99 MBBS awarded with Honours.
 • 07/98 Distinction in Clinical Pharmacology Final Exams.
 • 12/97 Distinction in Obstetrics and Gynaecology Final Exams.
 • 12/97 Distinction in Pediatrics Final Exams.
 • 06/99 Hopkins Prize for Anesthetics.
 • 10/98 The British Medical & Dental Trust Award.
 • 06/98 The Enid Linder Foundation Award.
 • 02/11 ACLS.
 1. Bhattacharya K F, Giannakikou I Munroe N.and Chaudhuri KR. Primary Anticholinergic-Responsive Pisa Syndrome. Movement Disorders, Vol. 15, No. 6, 1285-1286, 2000.
 2. Vlahos N F, Giannakikou I. Anesthesia in Assisted Reproductive Technology. Postgraduate obstetrics & Gynecology, Vol.23, No.7, 1-10, April 2003.
 3. Giannakikou I, Vlahos N. Water Intoxication Syndrome in Gynecologic Surgery. Postgraduate Obstetrics & Gynecology; Vol 2, No 23, 1-8, Nov 2004.
 4. Marcucci L. Avoiding common ICU errors. Do not use cooling blankets to cool. Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
 5. Marcucci L. Avoiding common ICU errors. Treat methicillin-resistant staphylococcus aureus with aminimum of 14 days of antibiotics. Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
 6. Vlahos NF, Giannakikou I, Vlachos A, Vitoratos G. analgesia and anesthesia for assisted reproductive technologies. Int J Gynaecol Obstet; Feb 25 2009.
 7. Giannakikou I. Bad Gram Negatives are “big” in Greece. The Pulmonary Review blog. Pulmonary Reviews, March 2012.
 8. Giannakikou I., Karra A. Anaesthesia for a patient with b-thalassaemia. Southern African J of Anaesthesia & Analgesia; Vol 21, 3, 85-87, July 2015.
 1. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia, Mortality and Morbidity – renal Transplant Patient, Grand round, Baltimore, USA. 5/4/2003.
 2. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Nutrition in ICU, Baltimore, USA. 19/6/2002.
 3. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Refeeding Syndrome, Baltimore, USA. 25/6/2002.
 4. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Obstetric critical care, Baltimore, USA. 11/4/2005.
 5. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Drug Overdose, Baltimore, USA. 24/10/2004.
 6. Johns Hopkins Hospital, Department of Anesthesia and Critical care medicine, Cardiopulmonary Resuscitation, Baltimore, USA. 25/7/2005.
 7. 2ο Ελληνοιταλικο ουρολογικό συνέδριο. Anesthesia for RRP. Στράτος Βασιλικός, Αθήνα, 3/2/2006
 8. 5ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυναν, Αθήνα. 27-28/1/2006.
 9. 6ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα. 3-4/2/2007.
 10. 7ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυναν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα. 1-2/2/2008.
 11. 8ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα. 6-7/2/2009.
 12. 9ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ανατομία του αεραγωγού, Αθήνα. 12-13/2/2009.
 13. Preoperative evaluation for anesthesia. Greek American Medical College. Athens, Greece. May 5th, 2010.
 14. 10ο Κλινικό φροντιστήριο στην ινοπτικη και εκλεκτική διασωλήνωση ενός βρόγχου, Ερρίκος Ντυνάν, Ενδείξεις ινοπτικης διασωλήνωσης. Skills and pitfalls. Αθήνα. 18-19/2/11.
 15. Cardiac patient for non-cardiac surgery. New practice advisory. Athens Medical School, Athens, Greece. March 9, 2011.
 16. Chin implant masking difficult airway. Society of Airway management, Scottsdale, Arizona. USA. Sept 16-18, 2011.
 17. Failed Glide scope intubation due to “long” neck. Society of Airway Management, Scottsdale, Arizona, USA. Sept 16-18, 2011.
 18. Scavenger obstruction. New York State Society of Anesthesiologists. New York, NY, USA. Dec 9-13, 2011
 19. Πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Αθήνα. 21-22/1/ 2012.
 20. OR safety and ACLS update. Athens Medical Vision. Athens, Greece. May 11, 2012.
 21. Καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 7-9/12/2012.
 22. Αναισθησία σε επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 17-18/5/2013.
 23. Φωτιά στο χειρουργείο. Νοσηλευτική- αναισθησιολογική μερίδα. Νοσοκομείο Υγεία. Αθήνα. 15/6/2013.
 24. Πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Αθήνα. 15/6/ 2012.
 25. Αναισθησία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη αναισθησιολόγος γιατρός. Νοσοκομείο Μητέρα. Αθήνα. 27/6/2013.
 26. Αναισθησία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο κάθε μη αναισθησιολόγος γιατρός. Νοσοκομείο Μητέρα. Αθήνα. 28/11/2013.
 27. Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού. Εκπαιδευτής. Πρακτική εξάσκηση στην ινοπτική διασωλήνωση. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 14/12/2013.
 28. Σχεδιάζοντας μια συστηματική αναζήτηση στο διαδίκτυο. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντιστήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα 29/3/2014.
 29. Ερμηνεία της στατιστικής ορολογίας. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντιστήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.
 30. Παραδείγματα κριτικής -Αδυναμίες και πλεονεκτήματα. Κλινικές Μελέτες. Κλινικό φροντιστήριο. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 29/3/2014.
 31. Αναισθησία. Μύθοι & Θρύλοι. Νοσοκομείο Υγεία. Αθήνα. 11/9/14.
 32. Σηπτικό shock και πολυοργανική ανεπάρκεια. Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 13/12/2014.
 33. Καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology). Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Αθήνα. 5/12/2015.
 1. ETOH withdrawal protocol. Department of Anesthesia and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.
 2. Standardized protocol for the intravenous administration of heparin. Department of Anesthesia and Critical Care Medicine, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.
 3. An imaging study of Parkinsonism among African-Caribbean and Indian London communities. Movement Disorders Unit, Department of Neurology, Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine and the Institute of Psychiatry, King’s College London, UK.
 4. Cooper metabolism abnormalities in patients with cranio-cervical dystonia. Movement Disorders Unit, Department of Neurology, Guy’s, King’s and St Thomas’ Schools of Medicine, King’s College London, UK.
 • American Society of Anesthesiologists (ASA).
 • Society οf Critical Care Anesthesiologists (SOCCA).
 • Society of Airway Management (SAM).
 • Society of Critical Care Medicine (SCCM).
 • European Association of Cardiothorasic Anesthesiologist’s (ΕACTA).
 • Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία.

Νευροχειρουργική συμβούλη μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης

Καλέστε στο 210 7238 974 ή στο 6947147386  απο 10 π.μ. εώς 9 μ.μ.

Συμβούλές μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, κάντε κλίκ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH