Ασθενείς

Εγχείρηση

Πριν την εγχείρηση

Μετά την εγχείρηση

Video

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 57 ετών με μηνιγγίωμα Grade.

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 62 ετών με γλοιβλάστωμα.

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Αξονική τομογραφία ασθενούς 54 ετών με όγκο εγκεφάλου-μετάσταση (δεξιά μετωπο κροταφικά).

Αξονική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Αξονική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Αξονική τομογραφία ασθενούς 48 ετών με επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 21 ετών με ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα.

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 49 ετών με μεταστατικό όγκο εγκεφάλου (Αδενο-Cα).

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 56 ετών με όγκο παρεγκεφαλίδος.

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 73 ετών με γλοιοβλάστωμα.

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 56 ετών με Α5/Α6 κήλη μεδοσπονδυλίου δίσκου.

Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Πριν
Μαγνητική τομογραφία ασθενούς - Μετά

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH